KNOWLEDGE
UPDATE : 2016-05-28 14:44:35

ป้ายจราจรในประเทศญี่ปุ่น...

สำหรับผู้ที่ขับรถเองในประเทศญี่ปุ่น  หากไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น จำเป็นต้องระวังป้ายที่มีภาษาญี่ปุ่นกำกับไว้เป็นพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากฝ่าฝืนป้ายบังคับ จะถูกตำรวจจับได้ ... อ่านต่อ