KNOWLEDGE
UPDATE : 2016-05-25 17:55:00

Hoya หัวใจทะเล...

ส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นและเกาหลีเท่านั้นที่จับเจ้าโฮยะ ทำซาซิมิทาน ต้องลองชิมนะคะ อร่อยมากจริงๆค่ะ... อ่านต่อ