KNOWLEDGE
UPDATE : 2016-05-25 12:53:25

ปีญี่ปุ่นเค้าเริ่มนับจากอะไรนะ...?...

สำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นออกจะแตกแหวกแนวสักหน่อย คือเค้าจะเริ่มนับตามจักรพรรดิ
ซึ่งปีจักรพรรดินี้ก็จะนับตามจำนวนปีที่ขึ้นครองราชย์ขององค์จักรพรรดิ
 ... อ่านต่อ