Yabusame

::: UPDATE : 2018-04-19 15:32:20

Yabusame (体験やぶさめ) ขี่ม้ายิงธนู ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมานานกว่า 1,000 ปี อีกทั้งเป็นกีฬา วัฒนธรรม เเละพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ที่แสดงออกถึงจิตวิญญาณของเหล่านักรบชนชั้นซามูไร ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมาก เลยกลายมาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับญี่ปุ่นทั้งในรูปแบบของงานเทศกาล งานแข่งกีฬา