เนื้อ A5 คือ?

::: UPDATE : 2018-05-22 13:19:52

wagyu A5 คำว่า A5 ก็ไม่ได้ หมายถึง วัวชิ้นนั้น...มีรสชาติอร่อยที่สุด!!! แต่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง คุณภาพของเนื้อวัวชิ้นนั้น นั่นก็คือ การจัดระดับคุณภาพของ Wagyu นั่นเอง
การจัดระดับคุณภาพของ Wagyu ในญี่ปุ่น  จะยึดมาตรฐานของ สมาคม Japan Meat Grading Association เป็นหลักค่ะ ซึ่งสมาคมฯ กำหนดให้มีการจัดระดับ Wagyu 15 ระดับ ด้วยกัน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ปริมาณของเนื้อ
แบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกันได้แก่ A  B และ C ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักวัวทั้งตัว กับน้ำหนักของเนื้อวัว ไม่รวมกระดูก เครื่องใน หากมีเนื้อเยอะก็คือ A นั่นเอง

ในส่วนที่ 2 คุณภาพของเนื้อ
แบ่งเป็น 1 - 5 ระดับด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัยดังต่อไปนี้...
ปัจจัยที่ 1. ไขมันแทรก หรือ Sashi ที่จะแทรกอยู่ในเนื้อ โดยอิงจาก มาตรฐาน Beef Marbling Standard และยังแบ่งย่อยเป็นอีก 12 ระดับด้วยกัน หากมีมากก็มีโอกาสที่คุณภาพของเนื้อจะอยู่ในระดับ 5 ทั้งนี้ปัจจัยอื่นต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วย


ปัจจัยที่ 2. สีของไขมัน อิงจากมาตรฐาน Beef Fat Standard 
ปัจจัยที่ 3. สีของเนื้ออิงจากมาตรฐาน Beef Color Standard
และ ปัจจัยที่ 4.  ความแน่นและละเอียดของเนื้อ
หากทั้งหมดนี้ออกมาในเกณฑ์ดีทั้งหมด ก็รับเลข 5 ประกบหลังไปเลย ซึ่งในวัวหนึ่งตัวจะได้ Wagyu คุณภาพระดับ A5 นั้นมีไม่มากนัก จึงเป็นที่มาทำให้เนื้อชิ้นส่วนนี้มีราคาสูงนั่นเอง

ความอร่อยของ Wagyu ­ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Sashi หรือ Marbling หมายถึง ไขมันแทรก นั่นเองค่ะ เจ้าไขมันแทรก นี้ จะแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นเส้นเล็ก ๆ กระจายตัวอยู่ภายในกล้ามเนื้อ ไขมันที่แทรกอยู่ในมัดกล้ามเนื้อนี้ จะทำให้เนื้อมีความนุ่มขึ้นเมื่อเคี้ยว อีกทั้งยังกระตุ้นการหลั่งน้ำลายเมื่อเคี้ยวเนื้อนั้นๆ ทำให้เกิดความรู้สึกชุ่มน้ำอยู่ในปาก  ซึ่งวัวสายพันธุ์ Japanese Black เป็นวัวที่มีความสามารถในการสะสมไขมันในกล้ามเนื้อ หรือไขมัน แทรกได้สูงกว่าวัวสายพันธุ์อื่น ๆ จึงเป็นสายพันธ์ที่นิยมเลี้ยงสุดในญี่ปุ่น กว่า 90% เลยล่ะ