คุซายะ เหม็นแต่อร่อย!!

::: UPDATE : 2018-08-16 10:35:09

คุซายะ (くさ)  อาหารญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่าเหม็นที่สุด เพราะใช้น้ำหมักเครื่องในปลาที่มีอายุมากกว่า 200-300 ปี ในการทำ ซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง โดยเขาจะนำปลามาผ่าครึ่งเอาเครื่องในออก แล้วนำไปแช่ในน้ำหมักเครื่องในปลาเป็นเวลา 8 -20 ชั่วโมงแล้วนำไปตากแห้ง  ตัวการของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้ อยู่ที่ตัวน้ำหมักเครื่องในปลาเพราะเป็นน้ำหมักชุดเดิมที่เกิดจากการใช้ซ้ำหลายครั้ง ว่ากันว่าบางที่ใช้มานานกว่า 300 ปี ตัวน้ำหมักนี่จึงเปรียบเสมือน “สมบัติประจำตระกูล” ที่ถูกตกทอดมารุ่นสู่รุ่น ถึงคุซายะจะขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่เหม็นที่สุด แต่ภายใต้ความเหม็นนั้นกับเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารมากมาย เมนูนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนญี่ปุ่นทานกันเป็นเรื่องปกติ