ญี่ปุ่นเตรียมใช้งานเครื่องตรวจคนเข้าเมืองแบบอัตโนมัติด้วยใบหน้า

::: JAPAN UPDATE : 2017-10-19 10:52:53

ด้วยปัญหาขั้นตอนในการตรวจคนเข้าเมืองที่ใช้เวลานานเกินไป ทางกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นจึงได้นำ Facial Recognition Gate หรือเครื่องตรวจคนเข้าเมืองแบบอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้ามาใช้ โดยจะเริ่มที่สนามบินฮาเนดะเป็นที่เเรก (ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป) เป็นขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับคนญี่ปุ่นเท่านั้นก่อน 
เครื่อง Facial Recognition Gate นี้จะมีทั้งหมด 3 เครื่อง ตั้งอยู่ที่จุดตรวจคนเข้าเมืองบริเวณ International Terminal ของสนามบินนานาชาติฮาเนดะ มีวิธีการทำงานคือ เมื่อเราวางพาสปอร์ตที่เครื่องแล้ว เครื่องจะถ่ายรูปหน้านักเดินทางแล้วนำมาเทียบกับรูปภาพในพาสปอร์ต ซึ่งจากการทำสอบขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียงประมาณ 10 วินาทีเท่านั้น แต่ถ้าในกรณีที่เราสวมหมวก สวมหน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตา ประตูเกตจะไม่เปิดออกให้ผ่านเนื่องจากไม่ตรงกับรูปหน้าในหนังสือเดินทางนั่นเอง 
ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นมีจุดประสงค์ที่ว่า เครื่อง Facial Recognition Gate นี้จะสามารถช่วยลดขั้นตอน ลดเวลาในการต่อคิวรอตรวจคนเข้าเมืองลงได้ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันผู้ก่อการร้ายได้อีกด้วย โดยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปจะเริ่มนำเครื่อง Facial Recognition Gate ไปใช้ในขั้นตอนการตรวจคนเข้าและออกที่สนามบินหลักๆอย่างนาริตะ คันไซ จูบุ และฟุคุโอกะอีกด้วย แต่จะเริ่มใช้กับการตรวจข้อมูลของคนญี่ปุ่นก่อนค่ะ

ข้อมูลและรูปภาพ

http://www.asahi.com