11 อันดับเมืองปลอดภัยที่สุดในโลก!!

::: JAPAN UPDATE : 2017-11-15 17:43:08

 The Economist ได้เผยผลสำรวจเมืองที่ปลอดภัยของในปี 2017 โดยมี NEC เป็นผู้สนับสนุนทำการจัดอันดับเมือง 60 แห่ง โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้

1. ความปลอดภัยด้านส่วนบุคคล : คำนึงถึงอาชญากรรมที่เกิดในเมือง การก่อการร้ายและความรุนแรงอื่นๆ
2. ความปลอดภัยด้านดิจิทัล : ภัยคุกคามในระบบดิจิทัลที่เป็นการโจมตีแบบไซเบอร์
3. ความปลอดภัยด้านสุขภาพ : พิจาราณาเรื่องการเข้าถึงโรงพยาบาลและบริการฉุกเฉิน
4. ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน : พิจาราณาถึงลักษณะสิ่งปลูกสร้าง ถนน และสะพาน ที่มีความแข็งแรงปลอดภัย


จนได้ 11 อันดับเมืองปลอดภัยที่สุดในโลก ที่มีอาชญากรรมต่ำ มีโรงพยาบาลดี และมีคุณภาพชีวิตเยี่ยม คือ...


อันดับที่ 11 Frankfurt, Germanyคะแนนรวม: 84.86
อันดับความปลอดภัยด้านบุคคล: 11
อันดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล: 16
อันดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ: 3
อันดับความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 23อันดับที่ 10 
 Zurich, Switzerland


คะแนนรวม: 85.2
อันดับความปลอดภัยด้านบุคคล: 20
อันดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล: 19
อันดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ: 4
อันดับความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 10อันดับที่ 9 
 Hong Kong
 

คะแนนรวม: 86.22
อันดับความปลอดภัยด้านบุคคล: 7
อันดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล: 5
อันดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ: 24
อันดับความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 7
อันดับที่ 8 Stockholm, Sweden

คะแนนรวม: 86.72
อันดับความปลอดภัยด้านบุคคล: 9
อันดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล: 13
อันดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ: 10
อันดับความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 4


 

อันดับที่ 7 Sydney, Australia

คะแนนรวม: 86.74
อันดับความปลอดภัยด้านบุคคล: 12
อันดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล: 12
อันดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ: 6
อันดับความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 9 

อันดับที่ 6 Amsterdam, The Netherlands


คะแนนรวม: 87.26
อันดับความปลอดภัยด้านบุคคล: 10
อันดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล: 4
อันดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ: 12
อันดับความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 6 

อันดับที่ 5 Melbourne, Australia


คะแนนรวม: 87.3
อันดับความปลอดภัยด้านบุคคล: 8
อันดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล: 11
อันดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ: 9
อันดับความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 7


 

อันดับที่ 4 Toronto, Canada


 

คะแนนรวม: 87.36
อันดับความปลอดภัยด้านบุคคล: 5
อันดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล: 6
อันดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ: 11
อันดับความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 14


 


อันดับที่ 3 Osaka, Japan


 

คะแนนรวม: 88.87
อันดับความปลอดภัยด้านบุคคล: 3
อันดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล: 14
อันดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ: 1
อันดับความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 11


 


อันดับที่ 2 Singapore

คะแนนรวม: 89.64
อันดับความปลอดภัยด้านบุคคล: 1
อันดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล: 2
อันดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ: 13
อันดับความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 1


 

อันดับที่ 1 Tokyo, Japan


 

คะแนนรวม: 89.8
อันดับความปลอดภัยด้านบุคคล: 4
อันดับความปลอดภัยด้านดิจิทัล: 1
อันดับความปลอดภัยด้านสุขภาพ: 2
อันดับความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน: 12

ข้อมูลและรูปภาพ
businessinsider.com