พยากรณ์ซากุระบานปี 2020

::: JAPAN UPDATE : 2020-01-10 14:26:06

ตารางพยากรณ์ซากุระบานครั้งที่ 1 
 • Fukuoka 20 - 29 มี.ค. 2020
 • Kochi 19 - 27 มี.ค. 2020
 • Hiroshima 22 มี.ค. - 1 เม.ย. 2020
 • Wakayama 24 มี.ค. - 1 เม.ย. 2020
 • Osaka 25 มี.ค. - 1 เม.ย. 2020
 • Kyoto 23 มี.ค. - 1 เม.ย. 2020
 • Aichi 21 มี.ค. - 30 มี.ค. 2020
 • Nagano 9 เม.ย. - 14 เม.ย. 2020
 • Ishikawa 1 เม.ย. - 7 เม.ย. 2020
 • Tokyo 19 มี.ค. - 27 มี.ค. 2020
 • Miyagi 7 เม.ย. - 12 เม.ย. 2020
 • Aomori 23 เม.ย. - 27 เม.ย. 2020
 • Hokkaido 1 พ.ค. - 5 พ.ค. 2020
*ทั้งหมดเป็นการพยากรณ์อาจมีคาดเคลื่อนนะคะ
Photo ©Japan Meteorological Corporation