NEWS UPDATE
::: JAPAN UPDATE : 2016-06-02 16:28:17

ออนเซนที่ลงแช่ได้โดยไม่ต้องแก้ผ้า...

อาจจะรู้สึกเขินอยู่บ้างกับการแก้ผ้าลงแช่ด้วยกันแบบคนญี่ปุ่น เราจึงได้รวบรวมออนเซนที่สามารถใส่ชุดอาบน้ำลงแช่ได้มาให้ค่ะ... อ่านต่อ

BANGKOK


26°

EXCHANGE RATE (European Central Bank.)

CURRENCY

JPY

Average Rates (Baht)

0.2951

FACEBOOK