TRAVEL CONTENTS
ALL
::: JAPAN UPDATE : 2016-10-18 08:05:46

ร้านเช่าเสื้อผ้าสมัยเฮอัน Daimon Saka Chaya...

นอกจากเช่าชุดสมัยเฮอันแล้ว ที่ร้านนี้ยังมีของน่ารักๆให้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกอีกด้วย... อ่านต่อ