TRAVEL CONTENTS
ALL
::: JAPAN UPDATE : 2016-07-05 14:45:20

Hoshi Ryokan...

เรียวกังเก่าแก่ 1,300 ปี ที่ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊ค ถ้าคุณอยากเห็นสถาปัตยกรรมหรือว่าภูมิปัญญาการก่อสร้างแบบญี่ปุ่น รับรองว่าที่นี่จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง  ... อ่านต่อ