TRAVEL CONTENTS
ALL
::: JAPAN UPDATE : 2016-07-06 04:12:47

Hotel SHOHO...

ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีรถก็ตาม เพียงแค่ 17 นาทีจากสถานี JR Chuo Matsumoto มายัง Utsukushigahara Onsen ง่ายจริงๆ ค่ะ... อ่านต่อ