TRAVEL CONTENTS
ALL
::: JAPAN UPDATE : 2016-07-06 08:35:55

Hotel Century Southern Tower...

โรงแรมนี้นะคะที่ว่าเดินทางสะดวกก็เพราะว่า อยู่ห่างจากสถานีรถไฟ Shinjuku ทางออกทิศใต้ เดินเพียง 3 นาทีก็ถึงแล้วค่ะ... อ่านต่อ