Remm Akihabara

::: JAPAN UPDATE : 2016-06-07 16:05:20

เร็ม อะกิฮะบะระ Remm Akihabara レム秋葉原  
สะดวกมากๆเพราะว่าอยู่ใกล้กันกับสถานีอะกิฮะบะระ นอนสบายบนเตียงนุ่มๆ และนั่งไม่เมื่อยกับเก้าอี้นวด พร้อมการบริการจากทางโรงแรมที่คุณต้องประทับใจรวมถึงอินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ยามเช้า  

ที่อยู่ 1-6-5, Kandasakuma-cho, Chiyoda-ku, Tokyo Prefecture 
โทร. +81 3-3254-0606
เว็บไซต์ remm.jp/akihabara