Kooraku Hotel

::: JAPAN UPDATE : 2016-06-30 12:56:44

โคระคุ โฮเท็ล Kooraku Hotel 後楽ホテル  
ที่พักกลางเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟ ที่พักสะอาดสอ้าน มีบริการอินเตอร์เน็ต อากาศสดชื่นอยู่ในบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้จึงทำให้ผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่  

ที่อยู่ 5-1, Heiwa-cho, Okayama-shi, Okayama Prefecture 
โทร. +81 86-221-7111
เว็บไซต์ hotel.kooraku.co.jp