Takamatsu Hotel Sakika

::: JAPAN UPDATE : 2016-07-02 05:14:45

ทะคะมัตสึ โฮเท็ล ซะกิกะ Takamatsu Hotel Sakika 高松ホテルサキカ  
ตั้งอยู่กลางเมือง เดินทางสะดวก ห้องพักเป็นแบบผสมผสานระหว่างความเป็นญี่ปุ่นและตะวันตก ดูสวยงาม คลาสสิค สะดวกสบาย   

ที่อยู่ 6-9 Hyakken-machi, Takamatsu, Kagawa Prefecture  
โทร. +81 87-822-2111
เว็บไซต์ netwave.or.jp