CENTRAL HOTEL KAMOJIMA

::: JAPAN UPDATE : 2016-07-02 05:46:23

เซ็นทรัล โฮเท็ล คะโมะจิมะ CENTRAL HOTEL KAMOJIMA セントラルホテル鴨島 
เดินเพียง 5 นาทีจากสถานีรถไฟคะโมะจิมะ คุณสามารถผ่อนคลายและพักผ่อนได้อย่างสบายในบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อน
 
ที่อยู่ 471-2, KAMOJIMACHO KAMOJIMA, YOSHINOGAWA-SHI, TOKUSHIMA 
โทร. +81 120-898-970
เว็บไซต์ central-kamojima.jp