Oboke Iya Awa Onsen Awanosho

::: JAPAN UPDATE : 2016-07-02 05:52:55

โอโบะเคะ อิยะ อะวะ ออนเซน อะวะโนะโช Oboke Iya Awa Onsen Awanosho 大歩危祖谷阿波温泉 
ที่พักตากอากาศที่จะทำให้คุณผ่อนคลาย ทั้งน้ำแร่ธรรมชาติ พร้อมอาหารทะเลท้องถิ่นที่พร้อมเสริฟให้คุณได้ประทับใจอย่างแน่นอน  

ที่อยู่ 165-6, Hakuchi-Honmyo, Ikeda-cho, Miyoshi city, Tokushima Prefecture
โทร. +81 883-74-1414
เว็บไซต์ awanosho.jp