Beppu Hamarikyu

::: JAPAN UPDATE : 2016-07-04 16:12:11

เบ็บปุ ฮะมะริคิว Beppu Hamarikyu べっぷ浜離宮  
ที่พักตั้งอยู่ใกล้กับสถานีเบ็บปุ เดินแค่ 10 นาทีก็ถึงแล้ว นอกจากคุณจะได้แช่ออนเซ็นจากแหล่งน้ำร้อนชั้นดีเบ็บปุแล้ว คุณยังสามารถเดินเล่นชมสวนแบบญี่ปุ่นได้ในนี้อีกด้วย  

ที่อยู่ 5-30, Minami-Matogahama, Beppu city, Oita Prefecture 
โทร. +81 977-73-7870