สวนบอนไซ Nakanishi Chinshoen

::: JAPAN UPDATE : 2016-08-15 09:13:37

Nakanishi Chinshoen 中西珍松園

ที่สวนบอนไซนากานิชิแห่งนี้นะคะ ก่อตั้งมากว่า 100 ปี เป็นสวนที่ผู้เพาะปลูกได้รับการยอมรับจากผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงบอนไซทั่วโลก โดยอาจารย์โยอิจิ นาคานิชิ เป็นผู้สืบทอดรุ่นที่ 5  

" บอนไซคือการจําลองต้นไม้ให้เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เราพบเห็นตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่า ต้นไม้ที่เอนลงมาจากหน้าผา ต้นไม้ที่มีพุ่มกิ่งละเอียดสวยงาม ให้สามารถปลูกในกระถางขนาดเล็ก ต้นไม้เกือบทุกชนิดที่มีใบเล็กและเป็นไม้ยืนต้น สามารถนํามาทําเป็นบอนไซได้ทั้งสิ้น " 

ที่อยู่  148 Sato Kinashi Takamatsu Kagawa Japan 〒761-8024
โทร  +81-87-882-0526
เว็บไซต์ http://chinshoen.jp/