Shirakawa -Go

::: JAPAN UPDATE : 2016-02-26 12:37:36

Shirakawa -Go
          รู้จักที่นี่จาก รายการ Wabisabi ค่ะ มาชื้อทัวร์ 1 วัน สำหรับ shirakawa go ที่ takayama eki. รู้สึก สุโก้ย ตั้งแต่ การเดินทาง กว่าที่จะถึงจุดหมาย ต้องผ่านอุโมงตลอดเส้นทาง มีอุโมง จุดหนึ่ง ความยาว 10 กิโมเมตร ทึ่งมาก จุดแรก หมู่บ้านเหมือนกัน แต่จำนวนบ้านมีน้อยกว่า รถบัส จอดบนเนินเขา แต่หมู่บ้าน อยู่หุบเขา ด้วยความเป็นญี่ปุ่น มีลิฟย์ให้ลง แล้วเดินไปตามอุโมงทางเดินที่จัดใว้ เข้าไปที่หมู่บ้าน… จากนั้นมาที่ หมู่บ้าน shirakawa go นักท่องเที่ยวเยอะมาก หิมะก็สุดๆ เช่นกัน ( ปีใหม่) เหมาะสมแล้ว ที่ใด้เป็นหมู่บ้านมรดกโลก ความเป็นธรรมชาติยังอยู่เต็ม100%