ศาลเจ้า Hofu Tenmangu

::: JAPAN UPDATE : 2016-08-23 09:23:25

ศาลเจ้าแห่งการศึกษา  Hofu Tenmangu  防府天満宮 
1 ใน 3 ศาลเจ้าชื่อดังของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาของจังหวัดยะมะงุจิ นอกจากเทพเจ้าที่เราจะเข้าไปสักการะแล้วยังมีคุณวัวสัญลักษณ์ประจำศาลเจ้าตั้งอยู่ที่ทางเข้าของศาลเจ้าแห่งนี้ด้วย อย่าลืมไปลูบขอพรกันนะ  

ที่อยู่ 14-1 Matsuzakicho, Hofu, Yamaguchi Prefecture 747-0029 ญี่ปุ่น 
โทร. +81 835-23-7700 
เว็บไซต์ hofutenmangu.or.jp