เครื่องปั้น Kasama Yaki

::: JAPAN UPDATE : 2016-08-31 09:32:09

เมืองคาซามะถือเป็นเมือง “ คาซามะยากิ ” ซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ช่างปั้นที่มาจากทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นได้บรรจงสรรค์สร้างผลงานการปั้นทุกวัน โดยแสวงหาความงดงามของรูปร่างในแบบของตนเองไปพร้อมกับยังคงเทคนิคแบบดั้งเดิมไว้ โดยใช้ทั้งจานแป้นหมุน และการขึ้นรูปด้วยมือต่างๆ

อีกทั้งยังมี “ ข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านความร่วมมือในเครื่องปั้นดินเผา ”ระหว่างเมืองคาซามะ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย ในเดือนเมษายน ปีเฮเซที่ 27 (ปี 2015) พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมช่างเทคนิคการปั้น เพื่อให้แหล่งผลิตของทั้งสองประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทางเมืองคาซามะได้ส่งผู้สอนเทคนิคการปั้นไปยังประเทศไทย พร้อมกับรับนักศึกษาฝึกงานจากประเทศไทย

ลองแวะมาชม“คาซามะยากิ” ที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 200 ปี งานฝีมือแบบดั้งเดิมที่ยังคงมองหาสิ่งใหม่ๆ ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

เนินเขาหัตถกรรมคาซามะ
ที่อยู่ 2388-1 Kasama, Ibaraki Prefecture 309-1611
โทร +81 296-70-1313
เว็บไซต์  kasama-crafthills.co.jp  (ภาษาไทย)