Kaiji Beach

::: JAPAN UPDATE : 2016-09-01 09:52:13

Kaiji Beach หรือ Kaiji Hama / Hoshizuna no Hama  カイジ浜(星砂浜)
เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาตามหาทรายดาว เชื่อกันว่าทรายดาวจะนำความโชคดีและความสุขมาให้ จะมีทรงรูปทรงด้วยกันคือ รูปทรงพระอาทิตย์ และรูปทรงดาว นอกจากนี้หาดบริเวณนี้มีน้ำใสและมีร้านขายของที่ระลึกอีกด้วยค่ะ  

เชื่อกันว่าทรายดาวจะนำความโชคดีและความสุขมาให้ ซึ่งจริงๆ แล้วทรายดาวนี้เป็นซากของสัตว์ชนิดหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า YAKOUCHU มีขนาดประมาณมีขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตร สามารถพบได้ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกแถบฮาวาย หรือแปซิฟิกตอนกลางโดยเฉพาะที่โอกินาว่านี่เองค่ะ

ที่อยู่ 〒907-1101 Okinawa Prefecture, Yaeyama District, Taketomi
 เว็บไซต์ http://www.taketomi-islands.jp/