Kawayu Onsen

::: JAPAN UPDATE : 2016-09-13 07:59:49คะวะยุอนเซ็น Kawayu Onsen 川湯温泉
Kawayu onsen มาจากคำว่า "Kawa" ที่หมายถึงแม่น้ำ และคำว่า "yu" หมายถึงน้ำร้อน Kawayu onsen จึงแปลได้ว่า บ่อน้ำพุร้อนกลางแม่น้ำ ตั้งอยู่ที่บริเวณ Hongu onsen-kyo ริมฝั่งแม่น้ำ Oto-gawa ความพิเศษของออนเซนที่นี่ก็คือ มีน้ำแร่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเลียบชายฝั่งริมแม่น้ำ ซึ่งเราสามารถขุดบ่อออนเซนได้ด้วยตัวเอง เป็นบ่อน้ำแร่กลางแจ้งส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและแม่น้ำ 

ที่อยู่ 1179-9 Oaza Katsuura, Nachikatsuura-cho, Higashimuro-gun, Wakayama Prefecture 
โทร +81 735-52-1111 
เว็บไซต์ https://th.visitwakayama.jp/ (ภาษาไทย)