เทศกาลพลุมือ Tezutsu hand-held fireworks

::: JAPAN UPDATE : 2016-09-16 08:37:45เทศกาลพลุมือ Toyohashi Tezutsu hand-held fireworks 吉田城手筒花火
ในบันทึกกล่าวว่า เจ้าของปราสาทโยชิดะเป็นผู้จัดขึ้นในปี เอย์โรคุที่ 3 (ค.ศ.1560) โดยจะมีคนถือพลุยาว 1 เมตร ที่มีดินปืนอัดแน่นด้วยมือเพื่อให้ผู้คนได้ชมพลุที่ปะทุ ถือเป็นเทศกาลพื้นบ้านที่มีเฉพาะในเมืองโทโยฮาชิ ปัจจุบันยังคงจัดงานนนี้ตามที่ต่างๆ กว่า 50 แห่ง ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูใบไม้ร่วง 

ติดต่อได้ที่ สำนักงานสมาคมส่งเสริมการส่งออกสินค้าท้องถิ่นแห่งโทโยฮาชิ
โทร +81-80-4377-5867
อีเมล์  info@eejanaika.aichi.jp
เว็บไซต์ https://eejanaika.aichi.jp (ภาษาไทย)