Kumamoto Castle

::: JAPAN UPDATE : 2016-09-29 07:59:00

ปราสาทคุมะโมะโตะ Kumamoto Castle   熊本城 
ปราสาทที่ได้รับการขนานนามว่าใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1601 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการ โดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น   
ปราสาทหลังปัจจุบันที่เราชื่นชมกันอยู่นี่เป็นหลังที่สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1960 เนื่องจากหลังเดิมถูกเผาไหม้เสียหายในปี ค.ศ.1877 สำหรับคนที่ชอบประวัติศาสตร์แนะนำให้มาชมโครงสร้างของป้อมปราการสมัยเก่าได้ที่นี่ เชื่อว่าคุณจะไม่ผิดหวังค่ะ

ที่อยู่ 1-1 Furugyo, Kumamoto Chuo-cho, Kumamoto Prefecture  
โทร. +81 96-352-5900