เมือง Sawara

::: JAPAN UPDATE : 2016-10-05 11:07:26

เมืองซาวาระ Sawara   佐原  
ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า โตเกียวน้อย เป็นเมืองเก่าที่ยังคงความสวยงามไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง มีบ้านเรือนที่มีอายุนานถึง 200 ปี และยังได้เห็นบรรยากาศสมัยเอโดะอีกด้วยค่ะ  

เมืองซะวะระ เป็นเมืองที่ยังคงความสวยงามของสมัยเอโดะไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงเห็นสภาพบ้านเรือนที่เก่าแก่ วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ยังคงรักษาอยู่ ศิลปะสมัยก่อน ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน คลาสสิคจริงๆนะคะเมืองนี้ เก่า ดูดี มีวัฒนธรรม

ที่อยู่ Sawara Station tourism and exchange center  Sawara city in Katori District, Chiba Prefecture, Japan.  
โทร +81-478-52-1221 
เว็ปไซต์ http://www.suigo-sawara.ne.jp/abroad_ta_top.html (ภาษาไทย)