เมืองโอะบิ Obi

::: JAPAN UPDATE : 2016-10-18 08:52:50

เมืองโอะบิ Obi 飫肥
เมืองโอะบิเมืองเล็กๆน่ารักแห่งนี้ถูกเลือกให้เป็นเมืองอนุรักษ์เมืองหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งตึกราบ้านช่องหรือวัฒนธรรม โดยเฉพาะตึกยังเก็บรักษาไว้ตั้งแต่อดีต จึงทำให้เมืองนี้มีสเน่ห์ น่าเดิน ท่าเที่ยว น่ามอง  
ในญี่ปุ่นมีบรรยากาศเมืองเก่าแบบนี้เต็มไปหมด แต่ถ้าใครไม่สังเกต ก็จะไม่เห็นว่ามันต่างกันอยู่นะ ทั้งการจัดวางที่ดูเหมือนจะตามสไตล์เมืองไหน จังหวัดไหน หรือว่าการพูด การจา อัธยาศัยไมตรีจากผู้คน ทั้งหมดนี้เราว่ามันเป็นสเน่ห์ที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นมากจริงๆ


เปิด 09.30 - 16.30 น. 
ที่อยู่ Obi, Nichinan, Miyazaki Prefecture 889-2535
โทร +81 987-31-0606