Kasamori-Ji Temple (Kasamori-Kannon)

::: JAPAN UPDATE : 2017-02-10 08:42:08

Kasamori-Ji Temple (Kasamori-Kannon)
坂東三十三観音第三十一番札所


ที่นี่ก็คือ Kasamori-Kannon หรือ Tendaishu Bekkaku-Daihonzan Kasamori-Ji Temple  ถูกสร้างขึ้นในปี 1028 เป็นวัดที่ประดิษฐานของ เทพีคันนอน หรือเทพีแห่งความเมตตา โดยมีโครงสร้างที่เรียกว่า 四方懸造 (ชิโฮวคะเคะทสึคุริ) โครงสร้างที่หาดูได้ยาก ปัจจุบันเป็นเพียงแห่งหนึ่งเดียวในญี่ปุ่นที่สร้างด้วยไม้ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่อยู่บนฐานไม้แบบนี้ บนเนินเขา 朝立山 (อาสะทาเทยะมะ) มีฐานเป็นเสาประมาณ 61ต้น ที่ความยาวไม่เท่ากัน ค้ำไว้อยู่ 


ในอดีตการเดินทางเป็นไปได้ยาก กว่าจะขึ้นมากราบขอพรบนวัดนี้ได้ ผู้ที่เดินขึ้นมาก็เหมือนเป็นผู้แสวงบุญ เมื่อมาถึงก็จะนำสิ่งของที่ติดตัวมาและคิดว่าสะอาดบริสุทธิ์ที่สุด นั่นก็คือผ้าเช็ดหน้าสีขาว นำมาผูกกับเชือกที่ผูกยาวจากเสาด้านหน้าไปจนถึงพระหัตถ์ของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม เปรียบเหมือนเป็นการถวายของสักการะและขอพรให้ปลอดภัยตลอดทั้งปี โดยเมื่อครบปีทางวัดก็จะนำผ้าที่ผูกไว้ทั้งหมดไปเผา แล้วก็จะนำเชือกมาร้อยเอาไว้ใหม่ รอผู้แสวงบุญมาผูกผ้าขอพรต่อไปค่ะ และที่วัดนี้ก็เป็นอีก 1 ที่ที่มีการสะสม Goshuin เหมือนกันค่ะ


ที่อยู่ : ญี่ปุ่น 〒297-0125 Chiba-ken, Chōsei-gun, Chōnan-machi, Kasamori, 長南町笠森302
โทร : +81 475-46-0536
เว็บไซต์ : http://kasamori-ji.or.jp/