Hatsumode @ Sensoji

::: JAPAN UPDATE : 2016-02-26 14:58:12

         Hatsumode. แปลว่า ประเพณี เข้าวันวันแรก ของปีปี่นี้ ไปวัด Sensoji Tokyo คนเยอะมาก แต่ทุกคนเป็นระเบียบไม่มีการเบียดเสียดกัน ทุกคนมีจุดมุ่งหมาย เดียวกัน คือ เข้าไปสักการะ พระพุทธรูป ค่ะ ทางขึ้นลง จัดใว้ ทุกคน เดินตามช่องทางที่จัดใว้ พอสักการะเสร็จแล้ว ลงมาตามรอบๆวัด มีขายอาหารเล็กน้อย คล้ายๆ วัดบ้านเราค่ะ