Tatami Ishi Rocks

::: JAPAN UPDATE : 2017-03-13 04:05:05

Tatami Ishi Rocks
奥武島の畳石


หาดที่มีหินรูปร่างแปลกตาที่ชื่อว่า  Tatami Ishi Rocks ตั้งอยู่บนเกาะ Nishi-Ou1 ในหมู่เกาะของเกาะ Kume ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นอุทยานทางธรรมชาติของจังหวัด Okinawa จุดเด่นอยู่ตรงที่บริเวญหาดจะมีกลุ่มหินรูปร่างประหลาดห้าเหลี่ยมบ้าง หกเหลี่ยมบ้างจำนวนนับพันก้อนเป็นลานกว้าง ด้วยความที่ขอบของหินชิดติดกัน ตอนน้ำลงจะสังเกตุได้ว่า ลานหินนี้มีลักษณะคล้ายกระดองเต่าต่อติดกันคล้ายเสื่อทาทามิ ที่มาเชื่อกันว่าอุณหภูมิที่ค่อยๆ ลดลงของหินลาวา บวกกับการพลังกัดเซาะของคลื่นน้ำทะเลผ่านกาลเวลาอันยาวนานจากหินที่มีพื้นผิวขรุขระจึงกลายมาเป็นผิวเรียบเท่ากัน เป็นความมหัศจรรย์และศิลปะชิ้นเอกที่เกิดขึ้นโดยฝีมือธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมยังอุดมสมบูรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเก็บภาพบรรยากาศและความแปลกของลานหินนั่นเองค่ะ

ที่อยู่ : 奥武島, Kumejima, Shimajiri District, Okinawa Prefecture 901-3106, Japan
โทร:  +81 98-896-7010
เว็บไซต์ : http://th.visitokinawa.jp/