​น้ำตก Nachi Falls

::: JAPAN UPDATE : 2017-04-10 10:57:52

น้ำตกนะชิ Nachi Falls那智の滝 

ตกเป็นสายเส้นยาวถึง 133 เมตร กว้าง 13 เมตร นาชิ...น้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เชื่อกันว่าถ้าได้สัมผัสสายน้ำจากน้ำตกนาชิแล้วจะทำให้อายุยืนยาว 


เปิด 08.30-19.00 น. 
ที่อยู่ 6-1-1 Tsukiji, Nachi-Katsuura Higashimuro, Wakayama 
โทร. +81 735-52-0555
เว็บไซต์ http://www.nachikan.jp/en/
http://kumanonachitaisha.or.jp/pavilion/waterfall.html