เขื่อนคุโรเบะ Kurobe Dam

::: JAPAN UPDATE : 2017-04-24 09:34:14

เขื่อนคุโรเบะ Kurobe Dam 黒部ダム
จุดท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ ทาเทะยามะ-คุโรเบะ เขื่อนคอนกรีตแบบโค้งที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น โดยเขื่อนคุโรเบะมีความสูงถึง 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนความสูงของตัวเขื่อนคือ 186 เมตร กักเก็บน้ำได้ 2 พันล้านลูกบาศ์กเมตร ระบายน้ำได้ถึง 10 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที ทำให้มีปริมาณกานผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 1 หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

เปิด 10 เมษายน – 30 พฤศจิกายน (ประมาณ 07.30- 17.00 น. แล้วแต่ฤดูกาล) 
ที่อยู่ National Forest, 11 Aza Bunazaka Soto, Ashikuraji, Tateyama Town, Nakaniigawa-gun, Toyama Prefecture 
โทร. +81 261-22-0804
เว็บไซต์ http://www.alpen-route.com/en/access_new/  kurobe-dam.com