ศูนย์ศิลปะการแสดงกิออน Gion Corner

::: JAPAN UPDATE : 2017-04-26 09:55:49

ศูนย์ศิลปะการแสดงกิออน Gion Corner ギオンコーナー 
ถ้าใครมาเกียวโต และมาเดินย่านวัฒนธรรมกิออน ต้องไม่พลาดกิออน คอร์เนอร์ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงที่คุณสามารถชมได้เต็มอิ่มถึง 7 ประเภทการแสดงด้วยกัน พร้อมที่จะรับชมการแสดงที่น่าประทับใจแล้วรึยัง..... 


ที่อยู่ Yasaka Hall, 570-2 Gionmachi Minamigawa, Higashiyama-ku, Kyoto 
โทร. +81-(0)75-561-1119
เว็บไซต์ kyoto-gioncorner.com/ (ภาษาไทย)