Kongobuji Temple

::: JAPAN UPDATE : 2017-05-05 09:38:40

Kongobuji Temple (Head Temple Kongobuji)
金剛峯寺

Kongobuji Temple (วัดคองโกบุจิ) ในปี ค.ศ. 1593 ท่านโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ สร้างวัด “เซกังจิ” ขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญให้กับมารดาที่เสียชีวิต ในปี ค.ศ. 1869 วัดนี้ได้รับการสถาปนาให้เป็นวัดหลักในโคยะซัง และเปลี่ยนชื่อวันเป็น “คองโกบุจิ” ปัจจุบันเป็นวัดศูนย์กลางของนิกายวัชรยาน (Shingon) และมีสาขากว่า 3,600 สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น อาคารทำด้วยไม้ทั้งหมด  เมื่อเข้ามาในวัดจะพบกับถังไม้ใบใหญ่ข้างในมีน้ำตั้งอยู่บนหลังคา ถังน้ำนี้มีไว้สำหรับใช้ดับไฟ  เพราะสมัยก่อนไฟไหม้บ่อย และเวลาฝนตกมักมีฟ้าผ่าลงมา ทางวัดจึงทำจุดดับไฟไว้บนหลังคาวัด เมื่อฝนตกถังน้ำก็รองรับน้ำเก็บไว้ ถ้าฟ้าผ่าลงมาไฟไหม้ก็ปีนขึ้นไปเทน้ำดับไฟได้เลยค่ะ
 
 
 
ภายในวัดมีภาพ ท่านโคโบไดชิ (Kobo Daishi) ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีผู้นับถือมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นไว้ให้ไปสักการะด้วยนะคะ และเกร็ดเล็กน้อยสำหรับนักท่องเที่ยว...เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กระเป๋าสะพายของเราไปชนกับสิ่งของต่างๆ ภายในวัด นักท่องเที่ยวจึงควรนำกระเป๋ามาสะพายไว้ด้านหน้านะคะ 

ค่าเข้าชม :  เด็ก ¥ 200 ผู้ใหญ่ ¥ 500
ที่อยู่ 132 Kōyasan, Kōya-chō, Ito-gun, Wakayama-ken 648-0294 ญี่ปุ่น
โทร +81 736-56-2011
เว็บไซต์ http://www.koyasan.or.jp/