Ichijodani Asakura Clans Ruins

::: JAPAN UPDATE : 2017-06-16 08:38:36

Ichijodani Asakura Clans Ruins

โบราณสถานตระกูล Ichijodani Asakura ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซากปรักหักพังของปราสาท Ichijodani  แต่บ้านและถนนภายในบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดี และมีการจำลองชีวิตของชาวบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาและเห็นถึงวิถีชีวิตในอดีตของที่แห่งนี้ ถูกบันทึกให้เป็นสมบัติแห่งชาติถึง 3 ด้าน ทั้งโบราณสถานแห่งชาติ ภูมิทัศน์แห่งชาติ และทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

ราคา : เช่าชุดเกราะซามูไร หรือ ชุดกิโมโน 500 เยน

ที่อยู่ Kidonouchicho, ฟุกุอิ จังหวัดฟุกุอิ 910-2153 ญี่ปุ่น
โทร +81 776-41-2173
เว็บไซต์ http://www3.fctv.ne.jp/~asakura/