ปราสาทคะระสึ Karatsu Castle

::: JAPAN UPDATE : 2017-11-16 12:06:15

ปราสาทคะระสึ
Karatsu Castle
唐津城

 ปราสาทประจำเมืองคะระสึ จังหวัดซากะ ตั้งตะหง่านอยู่บนยอดเขา ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1608 โดย “เทราซาวะ ฮิโรทะกะ” ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองคะระสึ ปราสาทป้อมปราการที่เหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในปี 1966 จากด้านบนปราสาท ท่านจะสามารถมองเห็นนิจิโนะมัสสึบาระ อ่าวคะระสึ และตัวเมืองคะระสึได้โดยรอบ ในฤดูใบไม้ผลิจะเป็นสถานที่ชมดอกซากุระและดอกฟูจิที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่ง


Address : 8-1, Higashi Jonai, Karatsu City, Saga (佐賀県唐津市東城内8番1号)
เวลาทำการ 9:00 - 17:00 น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป) 410 เยน  เด็ก (อายุ 4-14 ปี) 200 เยน 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://saga-travelsupport.com/th/spot/detail.html?id=345