ปราสาทชิมาบาระ - Shimabara Castle

::: JAPAN UPDATE : 2017-11-20 03:00:17

ปราสาทชิมาบาระ
Shimabara Castle
島原城 
          ปราสาทสีขาวขนาดใหญ่ตั่งเด่นเป็นสง่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองชิมาบาระ จ.นางาซากิ ปราสาทเดิมถูกสร้างประมาณช่วงต้นของยุคเอโดะ (Edo) แต่ปราสาทนี้ได้ถูกทำลายลงในยุคเมจิ (Meiji) และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ช่วงประมาณปี ค.ศ. 1964 ด้วยคอนกรีตแทนที่หิน และได้สร้างอาคารสำหรับเก็บและจัดแสดงสิ่งของที่หลงเหลือจากซากปราสาท เช่น อาวุธ ชุดเกราะต่าง ๆ รวมถึงงานศิลปะ และประวัติศาสตร์   เมืองชิมาบาระเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำใต้ดินที่ใสสะอาดที่นี่จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งน้ำ”        
           ความพิเศษอีกอย่างของปราสาทชิมาบาระ ก็คือ RV Park จุดจอดรถ RV CAR หรือ Camping Car นั่นเอง  เนื่องจากจุดจอด RV Park กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา จึงเปิดให้จองสำหรับคนญี่ปุ่นเท่านั้น แต่อีกไม่นานเมื่อทุกอย่างเข้าที่ เขาจะเปิดให้บริการสำหรับชาวต่างชาติสำหรับวิธีการใช้งานของที่นี่ก็คือ เราต้องทำการจองล่วงหน้า โดยหลังการจองเราจะได้รับ QR Coad จากนั้นนำไปสแกน ก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้ เราสามารถจอดได้ตั้งแต่เวลา  15:00 - 09:00 น. จากนั้นบริเวณตรงนี้ก็จะกลายเป็นจุดจอดรถปกติ ถือได้ว่าที่นี่เป็นจุดจอด Camping Car ที่สเปเชียลมาก ๆ เพราะตื่นมาได้ชมปราสาทชิมาบาระได้อย่างใกล้ชิดมาก ๆ

          บริเวณชั้นบนของปราสาท มีจุดชมวิวที่สามารถชมภูเขาอันเซน (Unzen Mount) สลับบรรยากาศของบ้านเรือน และ บรรยากาศสีฟ้าของน้ำทะเลอันงดงาม  
    
Address : 1183-1 Jonai, Shimabara-shi, Nagasaki
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ¥ 540 เด็ก ¥ 270 
เวลาทำการ
 9:00 - 17:30 น.


 
Shimabara Castle