Koibito-misaki Cape (Lover's Cape)

::: JAPAN UPDATE : 2017-12-18 06:00:59

Koibito-misaki Cape (Lover's Cape)

ความสวยงามของปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า Meotonami (夫婦波) หรือคลื่นคู่รัก เกิดจากคลื่น 2 ลูกที่มาจากทิศทางตรงกันข้ามกระทบเข้าหากันเหมือนกำลังโอบกอดกันอยู่ที่อยู่ Mirozu, Susami, Nishimuro District, จังหวัดวะกะยะมะ 649-3141 ญี่ปุ่น
โทร. +81 739-55-4806