Sammu Tourist Information Center

::: JAPAN UPDATE : 2018-02-08 08:22:55

Sammu Tourist Information Center

ก็คือเหตุผลของการมาเยือนเมือง Sammu นั่นก็คือการมาชิมความอร่อยของ Strawberry เพราะที่นี่มีสวน Strawberry ให้เลือกกว่า 20 สวน  จนถูกเรียกว่า Naruto Strawberry Road หรือ ถนนสาย Strawberry Naruto หากใครยังไม่รู้จะแวะไปที่สวนใดนั้น ก็สามารถแวะมาเลือกมาชมกันก่อนได้ที่ Sammu Tourist Information Center มีข้อมูลสวน มีภาษาไทยรองรับด้วยค่ะ  อีกไม่นานที่นี่จะเปิดบริการให้เช่าจักรยานไว้ปั่นชิว ๆ ชมวิวก่อนไปกิน Strawberry อีกด้วยค่ะ 


ที่อยู่ Tsube, ซันมุ จังหวัดชิบะ 289-1345 ญี่ปุ่น