Michi-no-Eki Furari Tomiyama

::: JAPAN UPDATE : 2018-02-13 09:04:04

Michi-no-Eki Furari Tomiyama
道の駅 富楽里とみやま


จุดพักรถที่ภายในมีร้านค้า ร้านขายของฝากและโซนอาหารให้นั่งรับประทานแบบสบายๆ อาหารส่วนใหญ่ก็ทำมาก็เอาใจนักเดินทางโดยเฉพาะ มีอาหารให้เลือกหลากหลาย วัตถุดิบที่ใช้ก็เป็นของจากท้องถิ่นที่รับประกันความสดสะอาด

ที่อยู่ ญี่ปุ่น 〒299-2214 Chiba-ken, Minamibōsō-shi, Nibu, 1900
โทร. +81 470-57-2601
เว็บไซต์ http://furari.awa.or.jp/http://furari.awa.or.jp/