Michi-no-Eki Shizukuishi Anekko

::: JAPAN UPDATE : 2018-04-11 04:06:04

Michi-no-Eki Shizukuishi Anekko
道の駅 雫石あねっこ


จุดพักรถประจำเมือง Shizukuishi ที่มาแล้วต้องแวะจัดเมนูเนื้อ Shizukuishi ก่อนจะไปเที่ยวที่อื่นราคา : Shizukuishi Beef Steak Set Meal ราคา ¥ 4,800
         Shizukuishi Peach Steak Set Meal ราคา ¥ 2,300


ที่อยู่ 140 Okitsuru, Yuzawa-shi, Akita-ken 012-0037 ญี่ปุ่น
โทร. +81 19-692-5577
เว็บไซต์ www.anekko.co.jp