Kosaka Castle (Isono Barber)

::: JAPAN UPDATE : 2018-07-17 04:18:04

Kosaka Castle (Isono Barber)
小坂城


ปราสาทจำลองเลียนแบบปราสาทโอซาก้าของจริงที่เป็นส่วนหนึ่งของ Isono Barber ทั้งหมดล้วนรังสรรค์ขึ้นโดย คุณลุง Kenichi Isono หรือท่านโชกุนแห่งปราสาท Kosaka ที่มีอาชีพหลักอย่างช่างตัดผมนั่นเอง เหตผลุที่คุณลุง Kenichi สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นมานั้น ก็เกิดขึ้นจาก “ความรัก” ค่ะ เพราะคุณมีลุงมีความรักใน ศิลปะ สถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก จึงพยายามค้นคว้าหาความรู้และเก็บข้อมูลเกี่ยวสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมไว้มากมาย และด้วยงบประมาณที่มีอยู่จำกัด คุณลุงจึงเลือกสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นจากวัสดุรีไซเคิล ร่วมกับพรสวรรค์ทางด้านศิลปะและสองมือ ใช้เวลากว่า 30 ปีในการสร้าง สุโก้ยจริงๆ


ภายในคุณลุงออกแบบแบ่งสันปันส่วนตกแต่งห้องได้อลังการงานสร้างมากๆ สวยงามไม่แพ้ห้องเรียวกังดีๆ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความหมาย และรับรู้ได้ถึงความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม เต็มไปด้วยจิตนการอันลึกล้ำของคุณลุง ทุกคนที่ได้มาเยี่ยมชมจะต้องรู้สึกสนุกและเพิ่มระดับความทึ่งไปเรื่อยๆ แน่นอน 
การเดินทาง : ลงรถไฟที่สถานี KAWACHI-KOSAKA จากนั้นเดินมาอีก ประมาณ 200 เมตร 
                  *ก่อนเข้าชมดูสถานการณ์ก่อนนิดหนึ่งนะคะ ว่าคุณลุงมีลูกค้าหรือเปล่า
ค่าบริการ : ตัดผม "Isono Barber" ชาย/หญิง ราคา ¥ 1,500

ที่อยู่ Japan, 〒577-0803 Ōsaka-fu, Higashiōsaka-shi, Shimokosaka, 1 Chome−12, 下小坂1丁目12−29
โทร +81 6-6722-8317