Odaira Kinoko Laboratory Co.,Ltd

::: JAPAN UPDATE : 2018-10-13 06:00:00

Odaira Kinoko Laboratory Co.,Ltd
株式会社大平きのこ研究所


โรงงานผลิตเห็ดไมตาเกะเพื่อส่งออกไปขายทั่วประเทศญี่ปุ่นทุกวัน สามารถปลูกเห็ดไมตาเกะได้ประมาณ 100 ตันต่อปี และที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตเห็ดไมตาเกะคุณภาพดีเพื่อส่งให้กับบริษัทผลิตอาหารเสริมอีกด้วย สำหรับระบบการเพาะเห็ดไมตาเกะของที่นี่นั้น จะพิถีพิถันและทำเลียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้เห็ดไมตาเกะที่มีคุณภาพดี ขี้เลื่อยที่นำมาใช้เพาะเห็ดไม่ตาเกะนั้นจะมาจากต้นไม้ที่มีใบใหญ่ คือ ต้นบูนะและต้นนาระเท่านั้น และในการใส่เชื้อเห็ดก็ใช้วิธีที่ทันสมัย สำหรับขั้นตอนในการเพาะเห็ดก็จะใช้วิธีให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด โดยแบ่งการเพราะเห็ดเป็นห้อง ห้องแรกคือ ห้องฤดูร้อนที่จะควบคุมอุณภูมิให้ได้ 28 องศา / ห้องที่ 2 คือห้องใบไม้เปลี่ยนสีนั้นมีการปรับอุณภูมิไว้ที่ 18 องศา ให้ห้องนี้เราจะเริ่มเห็นเห็ดไมตาเกะงอกเป็นต้นขึ้นมา จบทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มเพาะจนเห็ดออกมาใช้เวลา 90 วันถึงได้เห็ดไมตาเกะที่โตเต็มที่พร้อมเก็บ
ที่อยู่ 876-1 Yokawa, Minamiuonuma-shi, Niigata-ken 949-6681 ญี่ปุ่น
โทร. +81 25-788-1025
เว็บไซต์ https://www.kuromaitake.jp/