Dacho Kanko Farm

::: JAPAN UPDATE : 2018-12-07 04:56:05

Dacho Kanko Farm 
ダチョウ観光農園


ฟาร์มของคุณลุง Takeshi Masuda แห่งนี้เปรียบเสมือนกับศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่น ที่ต้องการให้ลูกได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง เพื่อเป็นอีกหนึ่งในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ เหตุผลที่ฟาร์มของคุณลุงมาตั้งฟาร์มอยู่ลึกท่ามกลางป่าเขาขนาดนี้ เพราะไม่อยากให้เสียงเหล่าสัตว์สร้างความรบกวนแก่เพื่อนบ้าน และอยากให้เหล่าสัตว์ได้อยู่อย่างสงบ ปราศจากเสียงรบกวนจากรถ  และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มยังสามารถได้เต็มอิ่มกับธรรมชาติได้อย่างแท้จริง ที่นี่จึงเหมาะมาก ๆ ที่น้อง ๆ หนู ๆ จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการเกษตร


ภายในฟาร์มแห่งนี้คุณลุงดูแลและจัดการฟาร์มด้วยการเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี โดยใช้วิธีปลูกพืชหมุนเวียน ใช้ปุ๋ยพืชสด หรือ ปุ๋ยคอก จึงปลอดภัยกับเด็ก ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม ภายในฟาร์มแห่งนี้ ประกอบไปด้วยเหล่าสิงสาลาสัตว์ พืชผักมากมาย หลักๆ ก็จะมี เจ้านกกระจอกเทศ พระเอกของฟาร์ม เหล่าแกะขนฟู เจ้าแพะเครางาม  เหล่าหมูตัวอ้วนพี ไก่ Ukokkei(うこっけい)ขนฟู เป็ดอีกหลาย 10 ตัว ฟากฝั่งของพืชผัก ล้วนปลูกแบบ Organic ได้แก่ ส้ม Kabosu ที่ทั้งหอมและเปรี้ยว  มันเทศที่น่าขุดมาเผากิน มะเขือม่วง  พริกหวาน  และ วิวของภูเขา Daisen ฟูจิซังแห่งภูมิภาคตะวันตก ที่มองเห็นได้จกในฟาร์ม
ค่าเข้า : ค่าเข้า  ¥ 100

โทร .+81 (0) 90-8609-0368  *สำรองล่วงหน้า (ภาษาญี่ปุ่น)
ที่อยู่ 〒689-3522 Tottori-ken, Yonago-shi, Kusaka, 1306 ญี่ปุ่น