Sado Kinzan (Sado gold mine)

::: JAPAN UPDATE : 2019-01-15 07:15:21

Sado Kinzan (Sado gold mine)
佐渡金山


เหมืองทองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปี เคยเป็นเหมืองที่ผลิตทองคำได้มากที่สุดในญี่ปุ่น โดยผลิดได้ถึง 400 กิโลกรัมต่อปี ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยเขาได้จำลองการทำเหมืองทองในอดีตไว้ข้างใน แบ่งออกเป็น 2เส้นทางคือตั้งแต่สมัยยุคเอโดะที่ใช้แรงงานคนทั้งหมด และยุคเมจิที่เริ่มมีเครื่องจักรทุ่นแรง


ค่าเข้าชม : 1 เส้นทาง (ยุคเอโดะหรือเมจิ) ผู้ใหญ่ ราคา ¥900 เด็กราคา  ¥450
               2 เส้นทาง ผู้ใหญ่ ราคา ¥ 1,400 เด็กราคา  ¥700
              หรือจะเลือกทั้ง 2 เส้นทาง ผู้ใหญ่ราคา ¥1,400  เด็กราคา  ¥700 เยน 
เวลาเปิด - ปิด : 8.30 - 17.00 น.

ที่อยู่ 1305 Shimoaikawa, Sado-shi, Niigata-ken 952-1501 ญี่ปุ่น
โทร. +81 259-74-2389
เว็บไซต์ http://www.sado-kinzan.com/