Gado-Shita

::: JAPAN UPDATE : 2019-02-01 10:00:06

Gado-Shita

สถานีรถไฟ Yurakucho เดินต่อจากถนน Chuo-dori ย่านไฮไซของกินซ่าเพียงไม่ไกล คุณก็จะได้เจออีกโลกหนึ่ง บริเวณนี้เรียกว่า Gado-Shita ที่แปลว่า “ใต้ทางรถไฟ” แหล่งรวมร้านอาหารและย่านกินดื่มของคนญี่ปุ่น โดยเฉพาะวันธรรมดาที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยเหล่ามนุษย์เงินเดือนที่มาพักผ่อนหลังเลิกงาน จนได้ชื่อว่าที่นี่เป็น  “สวรรค์ของมนุษย์เงินเดือน” เลยล่ะค่ะ ตลอดความยาวกว่า 1 กิโลระหว่างสถานีรถไฟ Yurakucho และสถานีรถไฟ Shimbashi เต็มไปด้วยร้านอาหารให้เลือกจนตาลายเลยล่ะค่ะ
ที่อยู่ 1 Chome-11-1 Yūrakuchō, Chiyoda-ku, Tōkyō-to 100-0006 ญี่ปุ่น
เว็บไซต์ https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1617.html