TRAVEL IN JAPAN


เกาะฮอนชู : ภูมิภาค คันโต (ภาคตะวันออก) | เมืองหลัก มะเอะบะชิ | ประชากร 2,010,000 คน

มีอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์รถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักซึ่งโรงงานอยู่ในบริเวณมะเอะบะชิ นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อในด้านบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ สถานที่เล่นสกี และมีอุตสาหกรรมดั้งเดิมคือการเลี้ยงไหม วัฒนธรรมแห่งเส้นไหม “กุมมะ” แหล่งผลิตผ้าไหมมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศ ถือเป็นความภาคภูมิใจของเมืองที่ได้สืบทอดกระบวนการการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมานานกว่า 1200 ปี โอะเซะขุมทรัพย์ของธรรมชาติ โอะเซะ เป็นที่ราบสูงอันกว้างใหญ่มีอณาเขตกว้างติดขอบจังหวัดถึง 3 จัวหวัดได้แก่ กุมมะ ฟุกุชิมะและนิอิงะตะ ผ่านมากกว่า 10,000 ปีมาแล้ว ธรรมชาติที่นี่ก็ยังสมบูรณ์ไม่เปลี่ยนแปลงสวยติดอับดับ 1 ใน 10 ทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น แวะพักตากอาการที่ ทสึมะโกะอิ มุระ หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ทางตะวันตกของกุมมะ มีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำพุร้อน ที่เล่นสกี สถานที่ตั้งแคมป์ ทำกิจกรรมในหมู่เพื่อน บูม...มากในช่วงฤดูร้อน