TRAVEL IN JAPAN


เกาะคิวชู : ภูมิภาค คิวชู (ภาคใต้) | เมืองหลัก คุมะโมะโตะ | ประชากร 1,820,000 คน

เมืองประวัติศาสตร์ ที่ตั้งของเทือกเขาอะโซ ภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ยังไม่ดับ มีปราสาทคุมะโมะโตะเป็นจุดสนใจ ของขึ้นชื่อคือเนื้อม้าและราเมงคุมะโมะโตะ อยู่ที่นี่!!.. “อะโซะ” ปล่องภูเขาไฟใหญ่ที่สุดในโลก “ภูเขาไฟอะโซะ” สัญลักษณ์ของจังหวัดคุมะโมโตะ ตั้งสง่ากลางทุ่งหญ้ากว้าง... เขียวขจี กลางเกาะคิวชิว ลองหลับตาสูดหายใจเข้าลึก ๆ ตรงนี้ดูสิ อา...ม้ากำลังวิ่งผ่านตัวผมไป !!! น้ำคุณภาพ ใส สะอาด “น้ำ...คุมะโมโตะ” 100% ของน้ำประปาที่ใช้ที่นี่มาจากน้ำใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ แน่นอนว่าไม่ใช่ให้แค่คนบริโภคเท่านั้น แต่ที่นี่ยังใช้ในการปลูกพืช ผัก ผลไม้ด้วย สุดยอดราเมงชั้นนำ “คุมะโมโตะราเมง” คนชอบราเมนไม่ควรพลาดและยิ่งคนที่ชอบซุปกระดูกหมูล้วนด้วย ก็ยิ่งไม่ควรพลาดอีกถ้าได้ไป คุมะโมะโตะ ต้องกินนะครับ โอ้..หิว จนเขียนต่อไม่ได้แล้วTRAVEL CONTENTS